VANG PHÁP 𝗖𝗛𝗔𝗧𝗘𝗔𝗨 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘𝗡𝗦

850.000 650.000

🍷Nồng độ: 13.5%vol
🍷Giống nho: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot ( Blend)
🍷Cấp độ: Bordeaux Superieur
🍷Dung tích: 750ml
🍷Vùng nho: Bordeaux
🍷Nhà sản xuất: GVG

VANG PHÁP 𝗖𝗛𝗔𝗧𝗘𝗔𝗨 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘𝗡𝗦

850.000 650.000