Vang Pháp 𝐂𝐎𝐓𝐄 𝐌𝐀𝐒 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄

250.000

📍Giống nho 45% Grenache Noir, 25% Carignan, 15% Cinsault, 10% Merlot, 5% Syrah
📍Nồng độ 13.5%

Vang Pháp 𝐂𝐎𝐓𝐄 𝐌𝐀𝐒 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄

250.000

Danh mục: ,