Rượu vang Pháp 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐒 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐀𝐔𝐗 𝐀𝐃𝐄𝐓 𝐒𝐄𝐖𝐀𝐑𝐃

550.000

📍Xuất xứ: Pháp
📍Nồng độ: 13.5% Vol.
📍Quy cách: 750ml x thùng 6 chai.
📍Giống nho: Blend
📍Màu sắc: Đỏ

Rượu vang Pháp 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐒 𝐁𝐎𝐑𝐃𝐄𝐀𝐔𝐗 𝐀𝐃𝐄𝐓 𝐒𝐄𝐖𝐀𝐑𝐃

550.000

Danh mục: ,