Rượu vang 𝐊𝐀𝐈𝐊𝐄𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐔𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

520.000

📍Xuất xứ: Argentina
📍Quy cách: 750ml x 6
📍Giống nho: 95% Cabernet Sauvignon 5% Malbec
📍Màu sắc: Vang đỏ
📍Vùng: Mendoza
📍Nồng độ: 14%

Rượu vang 𝐊𝐀𝐈𝐊𝐄𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐔𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

520.000