Rượu Masia La Sala Xarel

360.000

Nồng độ: 14%
Vùng nho: Penedes
Giống nho:
Garnatxa, Tempranillo, Cabernet Sauvignon
Màu rượu: Màu đỏ
Nước sx: Tây Ban Nha
Điểm số/ Giải thưởng:88

Rượu Masia La Sala Xarel

360.000

Danh mục: