RƯỢU 𝐂𝐇𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐍𝐀̆𝐌 𝐒𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐂𝐀𝐒𝐊

750.000

– THÔNG TIN:
• Thương hiệu: Chivas
• Dung tích: 700ml
• Nồng độ: 40%
• Tuổi rượu: 13 năm
• Phân Loại: Blended Whisky
• Xuất Xứ: Scotland
RƯỢU 𝐂𝐇𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐍𝐀̆𝐌 𝐒𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐂𝐀𝐒𝐊

750.000

Danh mục: ,