𝗩𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟵𝟭𝟴 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗦𝗮𝘂𝘃𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻

255.000

🍷Xuất xứ: vang Chile
🍷Vùng nho: Curico Valley
🍷Hãng rượu: Casa Verdi
🍷Màu sắc: màu đỏ ruby hấp dẫn
🍷Nồng độ: 13%
🍷Giống nho: Cabernet Sauvignon
🍷Dung tích: 750ml

𝗩𝗮𝗻𝗴 𝟭𝟵𝟭𝟴 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗦𝗮𝘂𝘃𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻

255.000

Danh mục: ,