𝙎𝙪𝙨𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙁𝙞𝙧𝙚𝙡𝙡𝙞

800.000 600.000

Xuất xứ: Ý

Vùng: Puglia

Giống nho: Susumaniello

Nồng độ: 14,5%

Nhà sản xuất: Massimo Firelli

Loại vang: Vang đỏ

Quy cách: 6 x 750ml

Niên vụ: 2018

𝙎𝙪𝙨𝙪𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙩𝙞𝙜𝙚 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤 𝙁𝙞𝙧𝙚𝙡𝙡𝙞

800.000 600.000