𝗩𝗮𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝟭𝟵𝟭𝟴 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗦𝘆𝗿𝗮𝗵 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗦𝗮𝘂𝘃𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺

890.000

🍷Nhà sản xuất: Casa Verdi, Chile.
🍷Vùng nho: DO Curico Valley, Chile.
🍷Giống nho: Syrah, Cabernet Sauvignon.
🍷Nồng độ: 14,5 % ALC/Vol.

𝗩𝗮𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝟭𝟵𝟭𝟴 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗦𝘆𝗿𝗮𝗵 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗦𝗮𝘂𝘃𝗶𝗴𝗻𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺

890.000