𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗗𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗢

350.000 290.000

Xuất xứ: Ý

Vùng trồng nho: Veneto

Giống nho: Sangiovese, Malvasia, Montepulciano

Nhà sản xuất: Progetti Agricoli S.r.l.

Loại rượu: Vang đỏ

Quy cách: 6 x 750ml

Nồng độ: 13%

𝗧𝗘𝗥𝗥𝗘 𝗗𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗢

350.000 290.000