Rượu vang 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗗𝘂𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼

750.000

🍷Loại rượu: Vang đỏ
🍷Hãng sản xuất: Barbanera SRL
🍷Nồng độ cồn: 15%
🍷Dung tích: 750ml/chai
🍷Giống nho: Hỗn hợp nho đỏ khô
🍷Vùng trồng nho: Puglia

Rượu vang 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗗𝘂𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼

750.000

Danh mục: ,