𝗝𝗼𝗵𝗻𝗻𝗶𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 𝗔 𝗦𝗼𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗙𝗶𝗿𝗲

1.100.000

Xuất Xứ Scotland
Thương Hiệu Johnnie Walker
Loại Rượu Blended Whisky
Nồng Độ 40.8 %
Dung Tích 750 ML
𝗝𝗼𝗵𝗻𝗻𝗶𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗸𝗲𝗿 𝗔 𝗦𝗼𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗙𝗶𝗿𝗲

1.100.000