𝗖𝗶𝗴𝗻𝗼𝗺𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟳

1.200.000 990.000

🍷Xuất xứ: Ý
🍷Vùng: Puglia
🍷Giống nho: Primitivo
🍷Đặc điểm: Vang đỏ
🍷Nồng độ : 14.5%Vol
🍷Quy cách: 6 x 750ml / thùng
🍷Niên vụ: 2017

𝗖𝗶𝗴𝗻𝗼𝗺𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟭𝟳

1.200.000 990.000