𝗖𝗛𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗟 𝗫𝗩

1.100.000

  • Xuất xứ: Scotland
  • Nồng độ (% vol): 40
  • Thể tích (ml): 750
𝗖𝗛𝗜𝗩𝗔𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗟 𝗫𝗩

1.100.000

Danh mục: ,