Rượu vang Ý 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑶 𝑷𝑼𝑮𝑳𝑰𝑨 𝑺𝑨𝑵𝑮𝑰𝑶𝑽𝑬𝑺𝑬 𝑴𝑬𝑹𝑳𝑶𝑻

220.000

📍Thương hiệu: Farnese
📍Loại vang: Vang đỏ
📍Vùng: Puglia
📍Xuất xứ: Vang Ý
📍Giống nho: Sangiovese, Merlot
📍Dung tích: 750ml
📍Nồng độ: 12,5%

Rượu vang Ý 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑶 𝑷𝑼𝑮𝑳𝑰𝑨 𝑺𝑨𝑵𝑮𝑰𝑶𝑽𝑬𝑺𝑬 𝑴𝑬𝑹𝑳𝑶𝑻

220.000

Danh mục: ,