𝑽𝑨𝑵𝑮 𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑨𝑼𝑷𝑯𝑰𝑵𝑺 𝑪𝑶𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑼 𝑹𝑯𝑶𝑵𝑬

500.000

📍Loại vang: Vang đỏ
📍Vùng: Rhone
📍Xuất xứ: Pháp
📍Giống nho: Blend
📍Niên vụ: 2018
📍Đóng chai: Nút bần
📍Dung tích: 750ml
📍Nồng độ: 13.5%𝑽𝑨𝑵𝑮 𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑨𝑼𝑷𝑯𝑰𝑵𝑺 𝑪𝑶𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑼 𝑹𝑯𝑶𝑵𝑬

𝑽𝑨𝑵𝑮 𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑨𝑼𝑷𝑯𝑰𝑵𝑺 𝑪𝑶𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑼 𝑹𝑯𝑶𝑵𝑬

500.000

Danh mục: ,