𝑴𝑶𝑵𝑻𝑬𝑷𝑼𝑳𝑪𝑰𝑨𝑵𝑶 𝑫’𝑨𝑩𝑹𝑼𝒁𝒁𝑶

675.000

📍Dung tích: 750ml

📍Nồng độ: 14% vol

📍Quy cách: 06chai/thùng

📍Xuất xứ: Vang Ý

𝑴𝑶𝑵𝑻𝑬𝑷𝑼𝑳𝑪𝑰𝑨𝑵𝑶 𝑫’𝑨𝑩𝑹𝑼𝒁𝒁𝑶

675.000

Danh mục: ,