Rượu vang Mỹ 𝐈𝐑𝐎𝐍𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐋𝐎𝐓

550.000

📍Loại vang: Vang đỏ
📍Xuất xứ: Mỹ
📍Vùng sản xuất: California
📍Nhà làm Vang: Ironstone
📍Giống nho: Merlot
📍Niên vụ: 2017
📍Nồng độ: 13.5%

Rượu vang Mỹ 𝐈𝐑𝐎𝐍𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐋𝐎𝐓

550.000

Danh mục: ,