𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐔𝐑𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 𝐛𝐲 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬

2.600.000

📍Thương hiệu: Montes
📍Loại vang: Vang đỏ
📍Vùng: Colchagua Valley
📍Xuất xứ: Chile
📍Giống nho: Carmenere
📍Thời gian ủ: 18 tháng
📍Đóng chai: Nút bần
📍Dung tích: 750ml
📍Nồng độ: 14.5%

𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐋𝐄 𝐏𝐔𝐑𝐏𝐋𝐄 𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 𝐛𝐲 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬

2.600.000