𝐓𝐎𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐃𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐃𝐎𝐍𝐍𝐀𝐘

450.000

📍Xuất xứ: Chile
📍Nhà sản xuất: Vina Requingua
📍Giống nho: Chardonay
📍Nồng độ: 13.5 %
📍Màu sắc: Trắng
📍Quy cách: 750ml

𝐓𝐎𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐏𝐈𝐄𝐃𝐑𝐀 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐑𝐕𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐃𝐎𝐍𝐍𝐀𝐘

450.000