Rượu vang Mỹ 𝐏𝐔𝐑𝐏𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐖𝐁𝐎𝐘 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐔𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

530.000

📍Loại vang: Vang đỏ
📍Xuất xứ: Mỹ
📍Giống nho: Cabernet Sauvignon
📍Niên vụ: 2017
📍Đóng chai:Nút bần
📍Dung tích: 750ml
📍Nồng độ: 13.5%

Rượu vang Mỹ 𝐏𝐔𝐑𝐏𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐖𝐁𝐎𝐘 𝐂𝐀𝐁𝐄𝐑𝐍𝐄𝐓 𝐒𝐀𝐔𝐕𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

530.000

Danh mục: ,