RƯỢU 𝐂𝐇𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐍𝐀̆𝐌 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐑𝐘𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐊

750.000

THÔNG TIN
• Thương hiệu:Chivas
• Dung tích:700ml
• Nồng độ:40%
• Tuổi rượu:13 năm
• Phân Loại:Blended Whisky
• Xuất Xứ:Scotland
RƯỢU 𝐂𝐇𝐈𝐕𝐀𝐒 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀 𝟏𝟑 𝐍𝐀̆𝐌 𝐀𝐌𝐄𝐑𝐈𝐂𝐀𝐍 𝐑𝐘𝐄 𝐂𝐀𝐒𝐊

750.000

Danh mục: ,