𝐂𝐇𝐀𝐓𝐄𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐀𝐔𝐓 𝐌𝐄𝐃𝐎𝐂 𝐂𝐑𝐔 𝐁𝐎𝐔𝐑𝐆𝐄𝐎𝐈𝐒

720.000

📍Dung tích: 750ml
📍Nồng độ: 13.5%
📍Niên vụ: 2017
📍Xuất xứ: Haut Medoc – Pháp

𝐂𝐇𝐀𝐓𝐄𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐀𝐔𝐓 𝐌𝐄𝐃𝐎𝐂 𝐂𝐑𝐔 𝐁𝐎𝐔𝐑𝐆𝐄𝐎𝐈𝐒

720.000