𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐆𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐎𝐌 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

6.400.000

Xuất xứ:Pháp

Vùng làm vang:Champagne

Hãng sản xuất:Dom Perignon

Loại vang:Champagne & Vang Nổ

Nồng độ:12.5 %

Dung tích:750 ML

Giống nho:ChardonnayPinot Noir

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐆𝐀𝐍𝐄 𝐃𝐎𝐌 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐆𝐍𝐎𝐍

6.400.000